28

November

Teologia Omului – în manuscrisul original

Cât și cum pot a povesti despre această carte ca să păstrez anonimatul dorit de cel ce a scris-o și să nu știrbesc cu nimic măreția lucrării ce se face prin ea?

Să spun, poate, doar atât: că multe raze vestesc un Răsărit ce așteaptă de mult omenirea, iar cartea aceasta e cel dintâi crâmpei din creștetul soarelui… certitudinea că de acum ochiul va începe să Vadă.

Și să mai spun pe scurt, despre subiect: un profesor universitar ieșit la pensie își propune să dea la loc o seamă de distorsionări din sfera religiei pentru a readuce prin ele conștiența divinității Omului. Un demers firesc într-o epocă în care apar tot mai multe dovezi – inclusiv științifice – confirmând că veacurile din urmă au negat dumnezeirea legitimă nu doar umanității, ci întregii creații.

Academică și în același timp literară, Teologia Omului împletește cartea de specialitate cu jurnalul, urmărind în timp real devenirea interioară a profesorului în vreme ce lucrează la carte. El nu știe dinainte ce urmează să scrie – așa cum cititorul nu va ști ce urmează să lectureze. Cei doi pășesc în tandem la propriu, descoperind împreună adevăruri care se află așa de aproape, că ochii nu le mai văd, alături de adevăruri ascunse cu strășnicie de veacuri.

Pe lângă sumedenia de răspunsuri care vor lumina cugetul cititorului – iar și iar, la fiecare lectură – se vor ivi și întrebări. Cercetând, la toate va găsi răspuns fără tăgadă! La toate afară de una, care va rămâne în aer și care, în ultimă instanță, nu contează:

Dacă, adesea, ficțiunea ascunde mai mult adevăr decât realitatea trăită de toate zilele – în care gândurile conțin mai multă ficțiune decât literatura – cât din Teologia Omului este ficțiune și cât adevăr, nu va ști nimeni decât autoarea care, potrivit Notei despre drepturile de autor, e însăși Viața!

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Eva de Christo
    Teologia Omului – în manuscrisul original / Eva de Christo. – Şirnea : Zvon de zâne, 2019
    ISBN 978-606-8978-11-6

821.135.1

Nr. pagini: 198

Copyright © 2019 Zvon de Zâne, Brașov

 

 

 

 

Cuprins:

Cuvânt înainte 

Natura și necesitatea teologiei 

Premisele Teologiei Omului 

PARTEA I: TEISMUL OMULUI

Definiția și existența Omului ca Dumnezeu 

PARTEA A II-A: SCRIPTURILE OMULUI

Scripturile Teologiei Omului

PARTEA A III-A: TEOLOGIA OMULUI

Natura Omului ca Dumnezeu: esența și atributele

Natura Omului ca Dumnezeu: unitate și multidimensionalitate 

PARTEA A IV-A: ANTROPOLOGIA

Originea și natura Omului 

PARTEA A V-A: LIBERTATEA, PURITATEA ȘI NEMURIREA OMULUI CA DUMNEZEU

Îndreptățirea și regenerarea 

Puritatea, nemurirea și libertatea de manifestare a Omului 

PARTEA A VI-A: DESTINUL ETERN AL OMULUI ȘI AL LUMII

Eternitatea personală și natura christică a Omului 

Revenirea la Christul dinăuntru și destinul etern al Omului și al lumii 

Notă finală și Testament 

 

 

Cărţile își așteaptă Sufletele-pereche de cititori în prăvăliile fermecate rânduite în pagina Cum cumpăr o carte

 

În lucru: „Dincolo de basm și poveste – Cartea a șasea”, „Dansând cu misterele Vieții – Cartea a treia”, „Basme și povești pentru Copii de Basm și Poveste – Cartea a treia”, „Legende pentru Copii Legendari – Cartea a treia”, „Legende, basme și povești din vremea ce va să vină – Cartea a doua”, „Creație în versuri – Cartea a doua”,  „Rostirile Iubirii – Cartea a doua” , „Fata și Sufletul-Vultur – Cartea a doua”, Colecția de teatru, filme, animații, „Tălmăciri din vremi și lumi – Cartea a doua” și o sumedenie de alte volume de basme, povești, povestiri și legende, care mai de care mai frumoase!

 

This entry was posted on Thursday, November 28th, 2019 at 07:44 and is filed under (ro) Din misterele Vieții, (ro) Minciuni istorice, (ro) Pentru oameni mari, (ro) Publicate, (ro) Toate categoriile. Follow the comments through the RSS 2.0 feed. You can post a comment, or leave a trackback.

Leave a Reply

Tags:error: Content is protected !!

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

Close