7

August

Tălmăciri din vremi și lumi – Cartea Întâi

Prolog

Cu ochii ațintiți spre flăcările care dansau vesele deasupra lemnelor, bătrâna privea vremurile pe care le cutreierase în cei trei sute de ani de când trăia pe pământ – vremuri care dansau ca flăcările, dincolo de anotimpurile măsurate de oameni – și lumile – lumile care se întrepătrundeau pentru a alcătui și susține lumea aceasta ce părea atât de însemnată dinăuntru, dar care, la rândul ei, era doar un fir din țesăturile care se împleteau pentru a alcătui alte lumi.

Vremurile și lumile nu aveau început și nu aveau sfârșit în călătoriile ei, deși, de-a lungul lor, dăduse necontenit de începuturi și de sfârșituri care se topeau unul în altul, înnoind vremuri și lumi…

Acestea le pricepea ea dintâi cu simțirea ce i se deschidea în mijlocul pieptului, și mai apoi cu gândul care tălmăcea nu doar simțirea în vorbă, ci vorba în altă vorbă, ca cei cărora le dăruia să priceapă și ei.
Vorba dintâi era puțină și era doar pentru ea, căreia îi ajungea plinătatea simțirii și gândul scurt și fără ocoliș cu care se lumina înțelepciunea. Vorba din vorbă erau poveștile, ghicitorile, pildele și altele prin care trecea simțirea și gândul pentru cei în care vremurile și lumile își deschideau înțelepciunea așa.

Nu erau toți tălmaci aidoma și nu cutreierau toți aceleași nevăzute meleaguri, însă ce trăiau dăruiau, fiecare în felul lui, de era belșug în trib, belșug mai de preț decât aurul și decât mâncarea. Unii își prefăceau simțirea în meșteșug, alții în cântec, în jocuri, în dans, în tot felul de minunății făurite cu mâna și în câte mai face omul când simțirea e slobodă să se arate.

Meșteșugul bătrânei era înțelepciunea, jocul ei era să o pitească în frânturi de viață și să o dăruiască seara, când se strângeau în jurul focului, sau în clipele zilei când făcea trebuință.

Multe generații trecuseră prin viața tribului de când se aciuase printre ei, nu se știe de unde, bătrâna. Vârsta nu și-o spunea niciodată, însă, socotind din neam în neam, trei sute de ani îi dădeau de când fusese de-a lor. Venise tânără și rămăsese tânără, numai pentru ei vârsta și înțelepciunea erau ale unei bătrâne de care vremea uitase, însă ea nu uitase de vreme, ci se pricepuse să-și strângă din ea avuția.

Cu ochii ațintiți spre chipul bătrânei pe care lumina flăcărilor dansa veselă ca totdeauna, o fetiță de șase ani așezată de partea cealaltă a focului privea vremurile și lumile prin privirea bătrânei. Le cutreiera și ea, slobodă, dintotdeauna, însă îi plăcea să le pătrundă și așa, prin femeia care îi era mai aproape ca mama. Cum tălmăcea bătrâna din vremi și lumi, așa tălmăcea fetița din bătrînă.

De azi, tălmăcirile ei aveau să se împletească cu ale bătrânei acolo, în jurul focului, seara. Când una, când alta, aveau să-și preschimbe gândurile și simțirile din călătorii în povești, pilde, ghicitori și toate câte mai puteau cuprinde în ele vremuri și lumi pe înțelesul vremii și lumii în care trăiau.

În seara aceasta, avea să înceapă fetița. Chiar dacă își strânsese comori neprețuite din care putea tălmăci, în seara aceasta voia să aducă o poveste de pe chipul bătrânei. Din lumina flăcărilor care dansau nestăvilite ca viața.

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Eva de Christo
    Tălmăciri din vremi şi lumi / Eva de Christo. – Şirnea : Zvon de zâne, 2019-

    vol.
    ISBN 978-606-8978-09-3
    Cartea 1. – 2019. – ISBN 978-606-8978-10-9

821.135.1

Nr. pagini: 60

Copyright © 2019 Zvon de Zâne, Brașov

 

 

 

 

Cuprins:

Prolog

Împăratul luminii 

Povestea-Biscuite

Puterea copacilor 

Nevoi create de alții 

Nevoi și reacții 

Între Literă și Metaforă 

Zădărnicia religiei 

Libertate și iluzii 

Libertatea ca pedeapsă

Un pas mai departe 

Melcul supărat foc 

Râul care nu știa cine este 

La plajă 

Decizii ușoare

Povestea unui smochin 

Omnipotență și limitare 

Ghețușul și alunecatul cu grație

Supărări și priviri

Oglinda fermecată

Împăcare

Uitucul 

Cușca leilor 

Dumnezeul din capul nostru

Dilema căutării 

Rugăciunea în grup

În Oglinda Omului

Minunile scrisului 

Puterea cuvintelor

Experiență și evoluție 

Identitate 

Smerenie și mândrie 

Schimbarea vieții

Nevoia de iertare 

Coconul Iubirii 

Oamenii-Porți 

Esența Sinelui 

Plăceri interzise 

Leii nu devorează sfinți 

Suflet de piatră 

Roada îndoielii 

Curaj inevitabil 

Ordinea firii

Cu picioarele pe pământ 

Privilegiu 

Cele de sus și cele de jos 

Nivele și straturi 

Plimbare fără minte 

Farmecul poveștii, farmecul vieții

 

 

Cărţile își așteaptă Sufletele-pereche de cititori în prăvăliile fermecate rânduite în pagina Cum cumpăr o carte

 

În lucru: „Dincolo de basm și poveste – Cartea a șasea”, „Dansând cu misterele Vieții – Cartea a treia”, „Basme și povești pentru Copii de Basm și Poveste – Cartea a treia”, „Legende pentru Copii Legendari – Cartea a treia”, „Legende, basme și povești din vremea ce va să vină – Cartea a doua”, „Creație în versuri – Cartea a doua”,  „Rostirile Iubirii – Cartea a doua” , „Fata și Sufletul-Vultur – Cartea a doua”, Colecția de teatru, filme, animații, „Tălmăciri din vremi și lumi – Cartea a doua” și o sumedenie de alte volume de basme, povești, povestiri și legende, care mai de care mai frumoase!

 

This entry was posted on Wednesday, August 7th, 2019 at 07:40 and is filed under (ro) Pentru oameni mari, (ro) Publicate, (ro) Toate categoriile. Follow the comments through the RSS 2.0 feed. You can post a comment, or leave a trackback.

2 Responses to “Tălmăciri din vremi și lumi – Cartea Întâi”

  1. admin

    test

  2. Șapte povești fermecate | Eva de Christo

    […] se face că adâncul își găsi istoria în povestioara Identitate care face parte din Cartea Întâi a colecției Tălmăciri din vremi și […]

Leave a Reply

Tags:error: Content is protected !!

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

Close