1

April

Tălmăciri din vremi și lumi – Cartea a doua

Cel dintâi gând la care trimite titlul acestei colecții este acela că poveștile și pildele traduc mesaje, chiar vești, din alte vremuri – care au fost sau care stau să vie – și din alte dimensiuni. Lucruri de preț, înțelepciune uitată sau nedescoperită încă sau, pur și simplu mângâiere pentru clipele de destindere.

Chiar dacă și acestea sunt, la cel mai de suprafață nivel, adevărate, colecția de povestioare și pilde tălmăcește altceva… pe care mintea obișnuită să vadă peste tot lucruri neînsuflețite le caracterizează doar ca mesaje și vești.

Ce anume sunt ele în fapt, nu voi spune aici. Prologul cărții lămurește, așa cum lămuresc toate prologurile cărților mele. Scrise atunci când cartea a fost nu doar încheiată, ci și trecută prin ultima lectură pentru tipar, acestea aduc în frunte lumina care s-a desăvârșit în final.

Este ca o îmbrățișare prin care linearitatea scrisului devine cerc – sau mai degrabă spirală. O spirală care se lărgește din lumea mea în lumea cititorilor prin toate câte le descoperă, la rândul lor, atunci când stau cu cartea în mână. Trăiri care contribuie la… scrierea poveștilor, la lărgirea trupului lor de semnificații. O scriere organică, vie.

Pe un alt plan decât cel al așternerii pe hârtie, aceste povești de o șchioapă cresc cu fiecare citire… Așa cum eu le citesc în timp ce le scriu – pentru mine scrisul nu este compoziție, ci cea dintâi lectură – la fel, cei ce cred că doar le citesc, în altă dimensiune, le „scriu”.

Ei completează, îmbogățesc, înfrumusețează, încununează prin participarea lor și, mai ales, lărgesc acea vibrație de înțelepciune, sensibilitate, gingășie, adâncime, puritate care acum se află și în universul lor. O lucrare frumoasă și încă rară între atâtea alte trăiri pe care le stârnește și le întreține societatea în ziua de astăzi.

Prin urmare, din acele vremi și lumi pe care le tălmăcesc pildele și povestioarele fac parte vremile și lumile cititorilor! Vremi și lumi pe care ei le pot înțelege, cu ajutorul pildelor și poveștilor, un pic mai bine.

Cam acesta este firicelul roșu care tot apare în țesătura Cărții a doua: toate-s în lume câte două chiar dacă par a fi câte una. Acestea le-am trăit, la rândul meu. Vremi și lumi am pătruns „citind” poveștile care se scriau prin mine, dar mai mult am pătruns vremea și lumea mea, mai mult m-am pătruns chiar pe mine

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Eva de Christo
    Tălmăciri din vremi şi lumi / Eva de Christo. – Şirnea : Zvon de zâne, 2019-

    vol.
    ISBN 978-606-8978-09-3
    Cartea 2. – 2020. – ISBN 978-606-8978-16-1

821.135.1

Nr. pagini: 60

Copyright © 2020 Zvon de Zâne, Brașov

 

 

 

 

Cuprins:

Prolog

Drumuri și drumuri

Curiozități și dezamăgiri

Mecanismul Iluziei 

Experiențe și experiențe 

Viață și moarte 

Renunțare la lume

Două alegeri 

Noima tuturor lucrurilor 

Dispută pe dinăuntru 

Despre moarte și crimă

Greutățile vieții

Nerozie 

Sinergie

Despre Înviere și Viața de Apoi 

Ușurare de cuget 

Fântâni cu apă vie

Desfătarea ca meserie 

Secerișul minunilor

Eliberare din închisoare 

Porți înspre rai 

Chei și încuietori 

Lumi din afară și lumi dinăuntru 

Adevăratul Sabat 

Sabatul minții 

Uniune și separare

Încredere care nu piere

Garanție

Răbdare și nerăbdare 

Rânduială uitată

Înțelepciune și milă 

Suflete și averi 

Identitate 

Două inimi 

Vocea păstoriței 

Garduri și garduri 

Izvoarele cele mici 

Orbul care vede 

Ziditorul de cetăți

Destin eșuat

Supărare în paradis 

Tânguire și vis 

Spectacol în versuri 

Dumnezeire căutată și regăsită

Întrebări despre roade 

Timp de negăsit

Timpul, Legea Atracției și Iluzia

Cu timp, fără timp

 

 

Cărţile și jurnalele își așteaptă Sufletele-pereche de cititori în prăvăliile fermecate rânduite în pagina Cum cumpăr o carte

 

În lucru: „Dincolo de basm și poveste – Cartea a șasea”, „Dansând cu misterele Vieții – Cartea a treia”, „Basme și povești pentru Copii de Basm și Poveste – Cartea a treia”, „Legende pentru Copii Legendari – Cartea a treia”, „Legende, basme și povești din vremea ce va să vină – Cartea a treia”, „Creație în versuri – Cartea a treia”,  „Rostirile Iubirii – Cartea a treia” , „Fata și Sufletul-Vultur – Cartea a treia”, Colecția de teatru, filme, animații, „Tălmăciri din vremi și lumi – Cartea a treia” , Jurnalul colecției Dansând cu misterele Vieții și o sumedenie de alte volume de basme, povești, povestiri și legende, care mai de care mai frumoase!

 

This entry was posted on Wednesday, April 1st, 2020 at 06:45 and is filed under (ro) Din misterele Vieții, (ro) Minciuni istorice, (ro) Pentru oameni mari, (ro) Publicate, (ro) Toate categoriile. Follow the comments through the RSS 2.0 feed. You can post a comment, or leave a trackback.

Leave a Reply

Tags:error: Content is protected !!

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

Close