20

December

Colecția Vorba bună mult se-ngână

Drepte și dulci îmi erau Rostirile Iubirii, pe cât de practice, pe atât de frumoase, însă iaca, după vreun an, îmi veni așa, că drepte și dulci sunt și vorbele ce și le spune lui însuși, din sinea lui, omul!

Și dacă îmi veni, mă pusei să le aștern și să le îngân eu pentru mine. Din vorbele bune ce le-ngânai, se adunară destule nu de o carte, ci de o colecție care sporește cu iuțimea luminii ce trage după sine toate vorbele mele. Nu-i una care să nu-și afle locșorul fie drept între cele bune, fie după ce-i dau jos mantaua de răutate cu care își ascunde chipul de vorbă bună!

Când se adunară ele o sută, mă pusei să le-ngân nu numai cu gura, cu mintea, ci și cu penița din mâna mea stângă! Cu dânsa le scrijeleam în zori pe propisuri în vreme ce dreapta stătea de față și lua aminte. Când isprăvii, o bucurie prinse a-mi săgeta măruntaiele. Nu mai trimisesem de mult o cărțulie în cuptoarele tiparniței, și gândul de a mă reîntoarce la făurirea scoarțelor, la rânduirea în file și la toate câte se mai meșteșugesc ca să-și capete Sufletul ei chip în lumea noastră văzută, mă umplea peste măsură.

Însă, când mă pusei să adun eu cel dintâi trup cu care să le dau drumul în lume, nici trupul adunat nu îmi păru de ajuns, nici săgeata bucuriei nu-mi fu pe pofta inimii care știa că în Liniște se adună Puterea Creației. Drept pentru care, respirai adânc, lăsai bucuria și săgeata ei deoparte, adresându-mă cărțuliei ca unui Suflet-pereche:

– În Liniște vreau să stau cu tine, nu în bucurie! În Liniștea care adună în ea Puterea Creației. Să deschizi în mine trupul tău de carte așa cum e el, neștirbit și neamestecat nici chiar de mine!

Odată rostite acestea, trecui în starea mea de încredere și odihnă în care îndată avu loc să se arate părticica de lumină care lipsea: trăsătura zeiască a omului care făcea legătura dintre Lămurirea ce o aduceau vorbele bune și Ființarea din care veneau.

Filă după filă, nădăjduiesc azi că Sufletele-pereche ale vorbelor bune își vor aminti cu ajutorul lor Ființarea. Mai mult, că vor învăța, citind și amintindu-și, să scoată singure vorbele bune din întâmplările vieții, și, din vorbele scoase, trăsăturile lor zeiești. Să-și amintească Cine Sunt și Ce au venit să trăiască, ajutând și altora să-și amintească!

 

 

 

 

 

 

Cărţile și jurnalele își așteaptă Sufletele-pereche de cititori în prăvăliile fermecate rânduite în pagina Cum cumpăr o carte

 

În lucru: „Dincolo de basm și poveste – Cartea a șasea”, „Dansând cu misterele Vieții – Cartea a treia”, „Basme și povești pentru Copii de Basm și Poveste – Cartea a treia”, „Legende pentru Copii Legendari – Cartea a treia”, „Legende, basme și povești din vremea ce va să vină – Cartea a treia”, „Creație în versuri – Cartea a treia”,  „Rostirile Iubirii – Cartea a treia” , „Fata și Sufletul-Vultur – Cartea a treia”, Colecția de teatru, filme, animații, „Tălmăciri din vremi și lumi – Cartea a treia” , „Aforismele unui om trecut prin Viață” – Cartea a doua, „Proverbele Omului, cimilituri și zicale – Cartea a doua”, „Vorba bună mult se-ngână – Cartea a doua”, Jurnalul colecției Dansând cu misterele Vieții și o sumedenie de alte volume de basme, povești, povestiri și legende, care mai de care mai frumoase!

 

This entry was posted on Sunday, December 20th, 2020 at 08:33 and is filed under (ro) Pentru oameni mari, (ro) Povești despre povești, (ro) Publicate, (ro) Toate categoriile. Follow the comments through the RSS 2.0 feed. You can post a comment, or leave a trackback.

Leave a Reply

Tags:error: Content is protected !!

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

Close