18

May

Noul atelier meșteșugăresc de Povești-monogramă

Cu câteva săptămâni în urmă, după ce îmi veniseră de-a lungul timpului tot felul de basme, povești, povestiri, poeme, legende, inspirate fidel dintr-o persoană, dintr-un obiect banal sau chiar dintr-o piatră, realizai impactul pe care l-ar avea o astfel de poveste personalizată în vânzarea unui produs spre exemplu. În plasarea unei firme într-o Alt Fel de lume. În deschiderea unui nou fel în care se vede un cuplu.

Fel și chip de căi prin care s-ar putea pune într-o lumină de basm și poveste realități care ar căpăta mireasmă de viață chiar și acolo unde în grai obișnuit ele se numesc „neînsuflețite”.

Tocmai publicasem în Cartea Întâi din Legende, basme și povești din vremea ce va să vină o legendă nespus de frumoasă, redând cu precizie linia fină a Scaunului-cocon, ce în altă viață fusese un fluture mare, albastru. Legenda se conturase firesc în inima mea din bucuria celei care îl adusese pe lume și transpunea întocmai o realitate concretă, aducând odată cu ea o idee cu totul inedită: așa cum artele vizuale oferă o emblemă, un logo, unui produs sau unei firme, o ilustrație unei povești, etc., de ce nu s-ar putea ilustra ceva în cuvinte? Arta scrisului poate fi la fel de minuțioasă și de elegantă în crearea unei embleme!

În cazul meu, acestea nici măcar nu erau ipoteze, ci realități dovedite în cel puțin douăzeci de povești scrise atât de specific.

După vreo două zile de frământat coca noii prespective de a valorifica această putință de personalizare într-un mod mai organizat și concret, deschisei pagina unui artist care îmi fusese mult lăudat pentru rafinamentul și calitatea deosebită a peniței și la care apelasem la un moment dat pentru o ilustrație. Între minunatele lui lucrări, o încercare de a crea monograme îmi răpi inima, de nu mă mai putui concetra la ale mele.

Căutând să deosebesc trăirile mele, dincolo de faptul că în anii de studenție fiecare carte care apărea pe policioarele bibliotecii mele își primea frumosul blazon desenat de mine și purtând inițialele mele, dincolo de faptul că anul trecut căutasem o emblemă reprezentativă pentru noi ca și cuplu, la întrebarea: ce mă atrage totuși așa de mult? ce îmi aprinde inima atât de aprig când privesc monogramele? Răspunsul se contură firesc: poveștile personalizate pe care le tot frământam în copaia posibilităților erau, în dimensiunea cuvintelor, Monograme

Așa se născu noul brand, noua ramură a scrisului meu – sau mai bine-zis noua denumire a unei ramuri ce exista de mai bine de doi ani – Poveștile-monogramă. De aici, nu mai fu decât un pas până la deschiderea Atelierului meșteșugăresc de Povești-monogramă în curtea prăvăliei Zvon de Zâne, unde se pot făuri, la dorință, monograme mari și mici, pentru te miri ce ocazie.

Despre acestea, mai multe amănunte, deocamdată, în pagina despre Povești-monogramă de pe acest blog aici, sau în atelierul meșteșugăresc al Zânei-Făurar-de-Monograme – adică al meu 🙂 – aici.

This entry was posted on Thursday, May 18th, 2017 at 18:22 and is filed under (ro) Povești-monogramă, (ro) Toate categoriile. Follow the comments through the RSS 2.0 feed. You can post a comment, or leave a trackback.

Leave a Reply

Tags:error: Content is protected !!