6

May

Făurari de Lumină – manifest literar

Cu ani în urmă, în ultima oră de dirigenție din ultimul an de liceu, diriginta ne întrebă care ne e visul de viitor, ce voiam să împlinim după desprinderea de băncile școlii.

Răspunsul meu fu că voiam să scriu ceva demn de a apărea în manualele de literatură și că voiam să aduc un pic de lumină în viețile celor din jur.

Pe măsura unui manual de literatură nu erau poeziile mele de atunci, despre care profesorul de română din generală îmi spusese că se vede în ele o sensibilitate deosebită, dar… cam atât. Cu alte cuvinte, nu erau demne de a fi publicate și oferite pe polițele prăvăliilor cu cărți din oraș… Ceea ce nu îmi pricinuise pic de supărare, încredințată că, între atâția poeți adevărați, eram cu adevărat prea măruntă. Și nici nu aspiram să scriu poezii.

În realitate, nici nu știu dacă aveam ceva sigur în minte sau mai degrabă mi-o luase gura pe dinainte rostind nu știu ce profeție… Ce știu e că nu uitai nicicând cuvintele mele și, de câteva luni, le urmăresc împlinirea. Afară de învierea basmelor care au fost cândva culese din popor, dar niciodată scrise în mod constant de un scriitor dedicat – afară de noul gen literar sau cel puțin de noua perspectivă literară de a scrie legende din viitor, iată, apare azi, încă un rod al creației mele, un Manifest Literar inedit.

În linia profețiilor de acum aproape optzeci de ani ale lui Lucian Blaga, s-a născut, prin mine, dar fără știrea  sau planificarea mea, un nou curent literar pe care el l-a întrezărit încă de atunci și despre care vorbea în Izvoade. Când am citit, toamna trecută, trăsăturile pe care el le enumera în discursul de inaugurare a cursului de Filosofia culturii de la universitatea din Cluj în 17 noiembrie 1938, nu îmi venea să cred cu câtă precizie se potrivea descrierilor lui scrisul meu de până atunci.

Ce vis mai frumos, ce dovadă mai palpabilă că „expansiunea spre Cer” – singura rămasă culturilor mici din Sud-Estul Europei, neremarcate prin nimic încă din epoca bizantină – a devenit din ideal realitate?

În elanul exploziilor de uimire și bucurie ce îmi lărgeau granițele sufletești mai mult ca oricând, am purces la așternerea unei invitații nu la nașterea unui nou curent literar într-o epocă în care curente literare de mult timp nu se mai nasc, ci la nașterea Ultimului Curent Literar. Un curent suprem, care, prin expansiunea pe verticală, spre Infinit, nu va putea fi negat nicicând de un altul.

Dacă până acum curentele literare s-au construit prin negarea celor de dinainte, păstrând nivelul creator pe o direcție limitată, orizontală, iată un curent pe umerii căruia nu se va putea urca niciun altul pentru a-și construi prin negarea lui măreția. Dar va putea oricine, oricât de mic, deveni Făurar de Lumină, alături de alții care aspiră spre Infinit.

Așa ajunsei să pricep cele două jumătăți ale visului meu de la ora de dirigenție. Ca să pot aduce un pic de lumină în viața celor din jur, trebuia să devin întâi Creator de Lumină. Ceea ce am devenit prin poveștile mele care nu au altă năzuință decât „expansiunea spre Cer” – a mea întâi, care le scriu, apoi a tuturor care se bucură la fel de ele.

Mă uit înainte, la cărțile ce așteaptă lumina tiparului, mă uit în urmă la tot ce am scris și la multele care stau să mai vină. Sunt toate Lumină, Lumină, Lumină. Picături de Lumină care s-au strâns și continuă să se strângă, multiplicând visul meu la infinit…

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Eva de Christo
    Făurari de Lumină : Invitaţie la naşterea Ultimului Curent literar,
filosofic, artistic, ştiinţific, etc. / Eva de Christo. – Şirnea : Zvon de Zâne, 2017
    ISBN 978-606-94405-2-0

82.09

Nr. pagini: 50
 
Copyright © 2017 Zvon de Zâne, Brașov

 

 

 

 

Cărţile își așteaptă Sufletele-pereche de cititori în prăvăliile fermecate rânduite în pagina Cum cumpăr o carte

 

În lucru: „Dincolo de basm și poveste – Cartea a patra”, „Dansând cu misterele Vieții – Cartea a doua”, „Basme și povești pentru Copii de Basm și Poveste – Cartea Întâi”, „Legende pentru Copii Legendari – Cartea a doua”, „Legende, basme și povești din vremea ce va să vină – Cartea a doua” și o sumedenie de alte volume de basme, povești, povestiri și legende, care mai de care mai frumoase!

This entry was posted on Saturday, May 6th, 2017 at 20:28 and is filed under (ro) Minciuni istorice, (ro) Povești despre povești, (ro) Toate categoriile. Follow the comments through the RSS 2.0 feed. You can post a comment, or leave a trackback.

2 Responses to “Făurari de Lumină – manifest literar”

  1. Anticariatul Unu – anticariat cu cărți furate | Eva de Christo

    […] încheiat aici – ceea ce nu e cazul. Așa că, închei ca în filme cu: Va urma, Autoarea Făurarilor de Lumină, Eva de […]

  2. Manifest literar | Eva de Christo

    […] Nu am știut atunci că nu vor trece nici doi ani până universul poveștilor care mă fermeca într-atât va contura un adevărat curent literar, cu atât mai puțin am știut că acest curent fusese vestit până în cele mai mici amănunte în volumul Izvoade de Lucian Blaga. Cum am aflat și ce s-a petrecut când am aflat – am scris pe îndelete aici […]

Leave a Reply

Tags: